Szerzői jogvédelem


Szerzői jogvédelem
Az oldalunkra történő belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket:
A www.kalipintyo.hu webszájton ("lap") található tartalom a Kálipintyó Vendégház tulajdona. Kálipintyó Vendégház fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
Kálipintyó Vendégház előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A www.kalipintyo.hu oldalal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.
Tilos továbbá a Kálipintyó Vendégház előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Kálipintyó Vendégház követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. Az oldalakról bármit átvenni csak az oldalakra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az www.kalipintyo.hu domainnév, valamint a "Kálipintyó Vendégház" név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag Kálipintyó vendégház előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
A honlapon felhasznált anyagok és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.
A www.kalipintyo.hu weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Kálipintyó Vendégház a szellemi termékét képező tartalmakat nézze, olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.
A weblap üzemeltetője a Kálipintyó Vendégház, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához.
A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblapot üzemeltető állandó lakcíme szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.
Amennyiben a www.kalipintyo.hu weboldal tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos, vagy hasonló formában észlelésre kerül, és erre a Kálipintyó Vendégház írásos engedélyt előzőleg nem adott a felhasználó részére, abban az esetben másolt képenként 80000 Ft összegű kötbért számláz a jogtulajdonos a jogtalan felhasználók felé. Másolt képnek minősül az is, ha az átvétel képenként legalább a képtartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a képről nem engedélyezetten átvett részeket.
Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér-megállapodást.
© 2020. Kálipintyó Vendégház